آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفهآیین نامه ها و بخشنامه ها
فرم تعهد چاپ مقاله ویژه دانشجویان دکتری و ارشددانشجویان
شیوه نامه آدرس دهی مقالات- بخشنامه داخلی- شهریور 95تشویق مقالات
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- آذر 93تشویق مقالات
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- اردیبشهت 93تشویق مقالات
آیین نامه تشویق مقلات علمی- دیماه 92تشویق مقالات
آئین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریدانشجویان
آئین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویان
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی 94-93دانشجویان
متمم تشویق مقالاتتشویق مقالات
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهیتشویق مقالات
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94اعضای هیات علمی واساتید
دستورالعمل برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشی به انضمام فرم مربوطهاعضای هیات علمی واساتید
بخشنامه فرصت مطالعاتیاعضای هیات علمی واساتید
آئین نامه حضور اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشوراعضای هیات علمی واساتید
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان
آئین نامه طرح های درون دانشگاهیطرح های پژوهشی
آئین نامه طرح های برون دانشگاهیطرح های پژوهشی
لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین پایان نامه دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلیدانشجویان
ممنوعیت حضور اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مقالات پوستریاعضای هیات علمی واساتید