نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
شیوه نامه آدرس دهی مقالات- بخشنامه داخلی- شهریور 95
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- آذر 93
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- اردیبشهت 93
آیین نامه تشویق مقلات علمی- دیماه 92
آئین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
آئین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی 94-93
متمم تشویق مقالات
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهی
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94
شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
دستورالعمل برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشی به انضمام فرم مربوطه
بخشنامه فرصت مطالعاتی
آئین نامه حضور اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه طرح های درون دانشگاهی
آئین نامه طرح های برون دانشگاهی
لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین پایان نامه دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی
ممنوعیت حضور اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مقالات پوستری
مراحل گردش کار مربوط به تعیین ارزش نمره مقاله و فرمت آدرس دهی مقالات