آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تبدیل وضعیت از آموزشی پژوهشی به آموزشیدانشجویان
فرم مشخصات جهت مقالات سایر -بند ۱-۵ آیین نامه تشویق مقالاتهیات علمی و اساتید
مراحل اداری تهیه و تصویب رساله های دکتری تخصصیدانشجویان
فرم دفاع از پروپوزال - دکتریدانشجویان
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفهآیین نامه ها و بخشنامه ها
فرم مکاتبه با شورای تحصیلات تکمیلیدانشجویان
فرم های دفاعیه مقطع دکتریفرم ها
فرم تعهد چاپ مقاله ویژه دانشجویان دکتری و ارشددانشجویان
فرم اخذ استاد مشاوردانشجویان
مجموعه فرمهای بعد از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان
مجموعه فرمهای آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (قبل از دفاع)دانشجویان
فرم تایید حضور دانشجویان دکتری در جلسات دفاع دانشجویان هم رشتهدانشجویان
بخشنامه ابلاغ واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۶۴۱۷۶ مورخ ۹۳/۷/۲ دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
قرارداد واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورفرمهای پژوهش محور
فرم تایید علمی و نگارش پایان نامهفرمهای پژوهش محور
دستورالعمل ثبت نام و شهریه دوره دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهآیین نامه های پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
بخشنامه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور