آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تبدیل وضعیت از آموزشی پژوهشی به آموزشیدانشجویان
فرم مشخصات جهت مقالات سایر -بند ۱-۵ آیین نامه تشویق مقالاتهیات علمی و اساتید
فرم مکاتبه با شورای تحصیلات تکمیلیدانشجویان
فرم دفاع از پروپوزال - دکتریدانشجویان
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفهآیین نامه ها و بخشنامه ها
فرم های دفاعیه  مقطع دکتریفرم های دفاعیه مقطع دکتریفرم ها
مجموعه فرمهای کارشناسی ارشد (تصویب پروپوزال- قبل از دفاع و بعد از دفاع)دانشجویان
فرم تایید حضور دانشجویان دکتری در جلسات دفاع دانشجویان هم رشتهدانشجویان
بخشنامه ابلاغ واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۶۴۱۷۶ مورخ ۹۳/۷/۲ دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
قرارداد واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورفرمهای پژوهش محور
فرم تایید علمی و نگارش پایان نامهفرمهای پژوهش محور
دستورالعمل ثبت نام و شهریه دوره دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهآیین نامه های پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
بخشنامه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محورآیین نامه های پژوهش محور
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون)آیین نامه های پژوهش محور
فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری پژوهش محورفرمهای پژوهش محور
شیوه نامه آدرس دهی مقالات- بخشنامه داخلی- شهریور 95تشویق مقالات
مجموعه کامل فرمهای طرحهای پژوهشیهیات علمی و اساتید