نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
VPN Connection
VPN Connection
فرم ارائه سرویسهای IT (ایمیل آکادمیک، وب سایت اساتید و اشتراک VPN)
فرم ارائه سرویسهای IT (ایمیل آکادمیک، وب سایت اساتید و اشتراک VPN)
بخشنامه ابلاغ واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۶۴۱۷۶ مورخ ۹۳/۷/۲ دکتری تخصصی پژوهش محور
قرارداد واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
فرم تایید علمی و نگارش پایان نامه
دستورالعمل ثبت نام و شهریه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور
دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامه
بخشنامه پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور
بخشنامه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون)
فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری پژوهش محور
شیوه نامه آدرس دهی مقالات- بخشنامه داخلی- شهریور 95
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- آذر 93
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- اردیبشهت 93
آیین نامه تشویق مقلات علمی- دیماه 92
فرم تایید تشویقی مقاله
مجموعه کامل فرمهای طرحهای پژوهشی