نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم های دفاعیه مقطع دکتری
فرم مخصوص دفاعیه ارشد
مجموعه فرمهای بعد از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مجموعه فرمهای آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (قبل از دفاع)
فرم تایید حضور دانشجویان دکتری در جلسات دفاع دانشجویان هم رشته
بخشنامه ابلاغ واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور
متمم بخشنامه شماره ۱۰/۶۴۱۷۶ مورخ ۹۳/۷/۲ دکتری تخصصی پژوهش محور
قرارداد واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
فرم تایید علمی و نگارش پایان نامه
دستورالعمل ثبت نام و شهریه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور
دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامه
بخشنامه پذیرش دکتری تخصصی پژوهش محور
بخشنامه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون)
فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکتری پژوهش محور
شیوه نامه آدرس دهی مقالات- بخشنامه داخلی- شهریور 95
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- آذر 93
متمم آیین نامه تشویق مقالات علمی- اردیبشهت 93
آیین نامه تشویق مقلات علمی- دیماه 92
فرم تایید تشویقی مقاله