دانشکده پرستاری و مامایی

برنامه هفته پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی ۲۴/‏۹/‏۱۳۹۷

قرائت قرآن

سرود جمهوری اسلامی ایران

خوش آمدگویی ریاست محترم دانشکده خانم دکتر نادران

خوش آمدگویی جناب آقای دکتر حسن براتی معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سخنرانی ویژه: تغذیه و تناسب اندام: ۲۴/‏۹/‏۱۳۹۷

برگزاری مسابقه علمی: ۲۴ و ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷

کارگاه CPR: بیست و هفتم آذرماه ۱۳۹۷

کارگاه فارماکولوژی ۲۸ /‏۹/‏۱۳۹۷

کارگاه علمی CCU: بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۷