کارآموزی

 

شیوه ارتباط و ارسال درخواست به دفتر ارتباط با صنعت واحد اهواز:

مطابق با شرایط موجود و به منظور تسهیل در امور دانشجویان،انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجویان و تأیید توسط اساتید و مدیران گروه حداکثر تا تاریخ 31/4/1399تمدید گردید و فرصت ارسال گزارشات کارآموزی توسط دانشجویان، جهت پیشگیری از مشکل ثبت نمرات این درس، حداکثر تا تاریخ 15/6/1399امکان پذیر می باشد. ضمناً در صورت وجود هرگونه سوال از طریق ذیل با این حوزه ارتباط برقرار فرمایید:

ایمیل: nayyeri.ali@gmail.com

شماره تماس : 09379713535

 

آیین نامه کارآموزی

لینک سامانه ملی کارآموزی ‏karamouz.irost.org