مدیریت اسناد و کتابخانه

 ویژگیهای کتابخانه مرکزی:

 • به رغم عمرکوتاه یکی از برترین کتابخانه های دانشگاهی کشور در زمینه خدمات و منابع چاپی و الکترونیکی است.
 • سیستم کتابخانه بسته بوده و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه از طریق سیستم جستجو قادرند به منابع موجود در کتابخانه دسترس داشته باشند.
 • تامین منابع مورد نیاز هیات علمی و دانشجویان و سایر دانشگاهها از طریق تامین مدرک.
 • مکانیزه بودن اکثر خدمات .
 • دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع کتابخانه مرکزی و دسترسی به چکیده، فهرست مطالب و منابع کلیه پایان نامه های دانشگاه از طریق اینترنت.
 • پیاده سازی نظام استاندارد ایزو و تدوین مستندات بخشها و فعالیتهای کتابخانه مرکزی.
 • بارکدگذاری کلیه کتابها وعدم نیاز به وارد کردن دستی اطلاعات به سیستم.
   
   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  تلفن داخلی

  تلفن

  رئیس اداره اسناد و کتابخانه ‏ها

  خانم شیرین خرم زاده

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

  3362

   

  کارشناس امانات کتابخانه مرکزی

  آقای جواد برفیان

  ساختمان شهید بهشتی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

  3226

   

  کارشناس مرجع کتابخانه مرکزی

  خانم ویدا محمودی

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3226

   

  مسئول کتابخانه دانشکده علوم پایه

  آقای مجتبی پیرداده

  کتابخانه شهید شهریاری

  3356

   

  مسئول کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  خانم حنان نو.روزی

  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  3423

   

  مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

  آقای آرش قاسمی

  دانشکده کشاورزی

  3314

   

  مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

  خانم سحر قنبری

  دانشکده پرستاری و مامایی

  3391

   

  مسئول کتابخانه ساختمان پاسداران

  آقای عزیزاله دشتی

  ساختمان پاسدارن-فلکه فرودگاه

  -

  34454279

  متصدی کتابخانه ساختمان پاسداران

  خانم صدیقه قاسمی

  ساختمان پاسداران - فلکه فرودگاه

  -

  34454279