مدیریت اسناد و کتابخانه

 تاریخچه:

 

 


 

 ویژگیهای کتابخانه مرکزی:

 • به رغم عمرکوتاه یکی از برترین کتابخانه های دانشگاهی کشور در زمینه خدمات و منابع چاپی و الکترونیکی است.
 • سیستم کتابخانه بسته بوده و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه از طریق سیستم جستجو قادرند به منابع موجود در کتابخانه دسترس داشته باشند.
 • تامین منابع مورد نیاز هیات علمی و دانشجویان و سایر دانشگاهها از طریق تامین مدرک.
 • مکانیزه بودن اکثر خدمات .
 • دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع کتابخانه مرکزی و دسترسی به چکیده، فهرست مطالب و منابع کلیه پایان نامه های دانشگاه از طریق اینترنت.
 • پیاده سازی نظام استاندارد ایزو و تدوین مستندات بخشها و فعالیتهای کتابخانه مرکزی.
 • بارکدگذاری کلیه کتابها وعدم نیاز به وارد کردن دستی اطلاعات به سیستم.

   


   
   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  تلفن داخلی

  تصویر

  رئیس اداره اسناد و کتابخانه ‏ها

  آقای امیر بهرامی

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3590

   

  مسئول کتابخانه مرکزی

  خانم شیرین خرم زاده

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3362

   

  متصدی کتابدارکتابخانه مرکزی

  خانم ویدا محمودی

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3226

   

  متصدی کتابدار کتابخانه مرکزی

  آقای مجتبی پیرداده

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3226

   

  متصدی کتابدار کتابخانه مرکزی

  خانم لطیفه دهار

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3226

   

  متصدی کتابدار امور پایان نامه ها

  خانم سیما علیزاده

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3226

   

  متصدی کتابدار بخش آماده سازی منابع

  آقای جواد برفیان

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3326

   

  کارشناس بخش مجلات و منابع دیجیتال و مرجع

  خانم فریده ویس مرادی

  ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

  3326

   

  متصدی کتابدارکتابخانه دانشکده کشاورزی

  خانم مینا پویان فر

  همکف دانشکده کشاورزی

  3414

   

  متصدی کتابدارکتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

  خانم سحر قنبری

  همکف دانشکده پرستاری و مامایی

  3391

   

  متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده علوم پایه

  خانم آناهیتا نیکرو

  کتابخانه د انشکده علوم پایه

  3561

   

  متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  خانم حنان نو.روزی

  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  3423

   

  متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  خانم توران محمدی

  کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

  3423

   

  متصدی کتابدار کتابخانه ساختمان پاسداران

  آقای عزیزاله دشتی

  ساختمان پاسدارن-فلکه فرودگاه

   

   

  متصدی کتابدارکتابخانه ساختمان پاسداران

  خانم پروین نوذر پور

  ساختمان پاسدارن-فلکه فرودگاه