دفتر گسترش تولید علم


دفتر گسترش تولید علم با توجه به ضرورت هدایت و سامان‌بخشی به خروجی تحقیقات (شامل اختراعات و اکتشافات، مقالات علمی، کتاب‌ها و مجلات علمی) در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد و در حال حاضر دارای ۴ اداره است.

 - اداره ارزیابی و تشویق مقالات علمی
 - اداره حمایت از اختراعات و اکتشافات و نوآوری‌های فنی و هنری
- اداره مجلات علمی
- اداره نشر کتب علمی و امور کتابخانه‌ها

مجله تولید علم، تحت امتیاز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۴ فعالیت خود را در این دفتر آغاز نموده و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.
علاوه بر این وظایف، دبیرخانه کمیته تخلفات علمی نیز در این دفتر مستقر است و یکی از وظایف این دفتر، رسیدگی به این موضوع می‌باشد.