معاون پژوهشی

اهداف اصلی دفتر معاونت پژوهش و فناوری ملاحظه، ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیتهای پژوهشی درون دانشگاه و خارج از آن و همچنین امور منطقه ای، ملی و بین الملل مربوطه می‌باشد. اهداف و وظایف اولیه معاونت پژوهشی دانشگاه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

اهداف:

تهیه و تدوین برنامه‌های دقیق پژوهشی (منظور هر نوع فعالیت فکری و علمی خلاق و منظم و با روش علمی که منجر به کشف حقایق، گسترش مرزهای دانش شناخت موضوعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و حل مسائل آن‌ها گردد) و کمک فکری به امور اجرائی در فراهم آوردن امکانات پژوهشی.

وظایف:
 •  انجام بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
 •  انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
 •  انجام بررسیهای لازم و ارئه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای پژوهشی
 •  ایجاد و برقراری تماس با دانشگاهای داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف پژوهشی.
 •  توزیع و تخصیص بورسهایی که به اعضاء هیات آموزشی و پژوهشی تعلق می‌گیرد
 •  اداره امور کتابخانه مرکزی و اعمال نظارت بر نحوه اداره کتابخانه‌ها و مرکز اسناد دانشگاه و تآمین خدمات لازم در این زمینه
 •  انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحدهای آموزشی و پژوهشی
 •  اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 •  رهبری اقدامات جاری حوزه های زیر مجموعه
 •  مطالعه‌، بررسی‌ و نظارت‌ بر تدوین‌ سیستم‌ها و روشهای‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سیاستهای‌ دانشگاه.
 • تهیه و تدوین استراتژی‌ها وبرنامه جامع فناوری اطلاعات دانشگاه
 • تهیه و تدوین و ارائه استانداردهای حوزه IT و نظارت بر اجرای آن در دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط شبکه رایانه‌ای دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه
 • برنامه ریزی در ایجاد سیستم شبکه‌ای (اینترنتی) و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه
 • نظارت بر جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعات مورد نیاز
 • برنامه ریزی لازم جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و طراحی سیستم‌های مورد نیاز دانشگاه
واحدهای تابعه این معاونت به شرح زیر می‌باشد:
 •  اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی
 •  اداره کل خدمات پژوهشی
 •  کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی
 • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اهم وظایف سازمانی این معاونت عبارتند از:

 انجام بررسی‌های لازم در خصوص مسائل اجرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشی واحد، برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت ارائه مقاله اعضای هیأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و حتی فرصت‌های مطالعاتی، تصویب و همکاری اجرایی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی، مرتبط ساختن دانشگاه با مراکز صنعتی و سایر مؤسسات آموزشی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و اجرای طرح‌های برون دانشگاهی، چاپ کتاب‌های اعضای هیأت علمی، نظارت بر امور کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی، مجهز نمودن واحد به تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویسهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زیرساخت مناسب شبکه‌ای جهت ارائه اتوماسیون‌های مختلف (انتخاب واحد اینترنتی، اداری مالی، کتابخانه، سرویس‌‌های اینترنتی،...)، برگزاری جلسات شورای پژوهشی واحد، شورای انتشارات واحد و شورای مدیران پژوهشی واحد، برگزاری همایش‌های علمی در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی – پژوهشی دانشجویان در قالب انجمن‌های علمی و باشگاه پژوهشگران جوان، تهیه برنامه‌های پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه‌های واحد، اجرای سیاست‌های بودجه‌ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه، ارزیابی کلیه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص‌های آماری دانشگاه، ارزیابی سالانه برنامه‌های تدوین شده در واحد، انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندی‌های موجود در زمینه‌ برنامه‌های دانشگاه، ارائه طرح‌های جدید به منظور توسعه کمی و کیفی واحد دانشگاهی و..

 

 شوراهایی که در این معاونت وجود دارند عبارتند از:

 ۱. شورای پژوهشی واحد

۲. شورای انتشارات واحد

۳. شورای مدیران پژوهشی واحد

 

 شورای پژوهشی واحد:

 ترکیب اعضای شورای پژوهشی واحد (بسیار بزرگ) شامل: ۱- معاون پژوهشی واحد به عنوان رئیس شورا، ۲- مدیر امور پژوهشی به عنوان دبیر شورا، ۳- پنج تا هفت نفر از اعضای هیأت علمی با درجه دکتری.

در این شورا روی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان نظارت دارد. فعالیت‌هایی از قبیل؛ طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح واحد، پروپزال پایان‌نامه‌های دانشجویان کار‌شناسی ارشد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی ویژه هیأت علمی، سخنرانی‌های علمی، نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویان و باشگاه پژوهشگران جوان و..

 شورای انتشارات واحد:

ترکیب اعضای شورای انتشارات واحد شامل:

 ۱- معاون پژوهشی واحد به عنوان رئیس شورا، ۲- مدیر پژوهشی به عنوان دبیر شورا، ۳- معاون آموزشی واحد، ۴- سه نفر از اعضای هیأت علمی که در رابطه با نشر کتاب تجربه کافی داشته باشند.

برخی وظایف و اختیارات شورای انتشارات عبارتست از:

 بررسی و تصویب انتشار کتاب‌های پیشنهاد شده، تعیین داور برای داوری کتابهای پیشنهادی و بررسی نظرات داوران، تعیین میزان حق‌الزحمه مؤلف، ویراستارف داوران، مترجم بر اساس تعرفه‌های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی و...

 شورای مدیران پژوهشی واحد:

ترکیب اعضای این شورا شامل:

۱- معاون پژوهشی واحد بعنوان رئیس شورا، ۲- مدیر امور پژوهشی واحد به عنوان دبیر شورا، ۳- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد، ۴- مدیر طرح، برنامه و بودجه واحد، ۵- مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد.

 این شورا بر تنظیم و حسن اجرای مقررات حوزه معاونت پژوهشی نظارت دارد.