معرفی

مدیرکل امور پژوهشی: دکتر اشکان غفوری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

تلفکس: ۳۳۳۴۸۳۲۹-۰۶۱


شرح وظایف و عملکرد: ۱- دبیر شورای پژوهشی، دبیر شورای انتشارات، دبیر شورای تحصیلات تکمیلی، دبیر کمیته بهره وری و ارتقاء کیفیت، دبیر کمیته تجهیز آزمایشگاه‌ها، دبیر شورای مدیران مجلات علمی ۲- بررسی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های پژوهشی مطابق بخشنامه‌های صادره از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ۳- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی مبتنی بر جهت گیری‌های ابلاغی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای حصول به نتیجه در شوراهای پژوهشی و... ۴- بررسی، پیشنهاد، برنامه ریزی و گزارش مدون در خصوص میزان و نحوه تخصیص اعتبارات پژوهشی طبق درصدهای مصوب و تلاش در جهت جذب حداکثری بودجه پژوهشی ۵- نظارت و برنامه ریزی جهت توسعه بانک‌های اطلاعاتی، سیستم‌های کتابخانه‌ای و تأمین کتب مورد نیاز اساتید و دانشجویان واحد ۶- نظارت و برنامه ریزی جهت تهیه مواد مصرفی، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و انجام سرویس‌های دوره‌ای و تلاش در جهت استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها ۷- مجهز نمودن آزمایشگاه‌ها و کلاس‌ها به تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی ۸- حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی – پژوهشی دانشجویان در قالب تیم‌های تحقیقاتی دانشجویی و پیگیری امور اداری ثبت اختراع و اخذ تأییدیه‌های علمی ۹- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و افزایش انگیزه پژوهشی در دانشجویان از طریق برگزاری سخنرانی‌های علمی و مسابقات پژوهشی دانشجویی ۱۰- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی مطابق ضوابط و آیین نامه‌ها و تلاش در جهت توسعه بهره وری و نتایج آن‌ها ۱۱- نظارت و همکاری در آماده سازی و انتشار و توسعه فعالیتهای ۶ مجله علمی و پژوهشی و تلاش در جهت اخذ رتبه‌های علمی جدید- پرداخت حق الزحمه و سایر مزایای به همکاران مجلات علمی- نمایه سازی شمارگان مجلات علمی در سامانه‌های isc و sid ۱۲- برگزاری سمینار‌ها داخلی- کنفرانس‌های ملی و بین المللی ۱۳- نظارت بر ارائه خدمات مناسب به پژوهشگران و اساتید واحد برای پرداخت تشویق مقالات، کمک هزینه شرکت در کنفرانس‌ها و امتیازات پژوهشی ۱۴- بررسی، اخذ مجوز و تصویب کتب تألیف و ترجمه اساتید و پژوهشگران توسط انتشارات علمی واحد ۱۵- بررسی، اخذ مجوز‌های لازم و تصویب موضوعات پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد- برگزاری و شرکت در جلسات دفاع- تنظیم صورتجلسات و پرداخت حق الزحمه و کمک هزینه‌های متعلقه طبق ضوابط و آیین نامه‌های موجود ۱۶- ارزشیابی مقالات برگرفته از پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد مطابق ضوابط و آیین نامه‌های موجود