مدیریت امور پژوهشی

مدیرکل امور پژوهشی: دکتر مهدی بروجردنیا

عضوء هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی

پست الکترونیک: m.boroujerdnia@gmail.com

وب سایت شخصی مهدی بروجردنیا

تلفکس: ۳۳۳۴۸۳۲۹-۰۶۱

سوابق:

رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸

مدیر امور پژوهشی از سال ۱۳۸۸ تاکنون

پست الکترونیک:
m.boroujerdnia@iauahvaz.ac.ir 

رؤسا و کار‌شناسان حوزه مدیریت پژوهشی
 
رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها: مهندس علیرضا نویدی

رئیس اداره کتابخانه‌ها: دکتر امیر بهرامی

کار‌شناس تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید مجیدی

کار‌شناس انتشارات علمی (کتاب): مهندس محمود قمرزاده

کار‌شناس طرحهای پژوهشی: مهندس مریم جامعی

کار‌شناس مجلات علمی: مهندس حمزه علیزاده

 

شرح وظایف و عملکرد:

۱- دبیر شورای پژوهشی، دبیر شورای انتشارات، دبیر شورای تحصیلات تکمیلی، دبیر کمیته بهره وری و ارتقاء کیفیت، دبیر کمیته تجهیز آزمایشگاه‌ها، دبیر شورای مدیران مجلات علمی

۲- بررسی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های پژوهشی مطابق بخشنامه‌های صادره از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

۳- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی مبتنی بر جهت گیری‌های ابلاغی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای حصول به نتیجه در شوراهای پژوهشی و...

۴- بررسی، پیشنهاد، برنامه ریزی و گزارش مدون در خصوص میزان و نحوه تخصیص اعتبارات پژوهشی طبق درصدهای مصوب و تلاش در جهت جذب حداکثری بودجه پژوهشی

۵- نظارت و برنامه ریزی جهت توسعه بانک‌های اطلاعاتی، سیستم‌های کتابخانه‌ای و تأمین کتب مورد نیاز اساتید و دانشجویان واحد

۶- نظارت و برنامه ریزی جهت تهیه مواد مصرفی، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و انجام سرویس‌های دوره‌ای و تلاش در جهت استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

۷- مجهز نمودن آزمایشگاه‌ها و کلاس‌ها به تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

۸- حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی – پژوهشی دانشجویان در قالب تیم‌های تحقیقاتی دانشجویی و پیگیری امور اداری ثبت اختراع و اخذ تأییدیه‌های علمی

۹- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و افزایش انگیزه پژوهشی در دانشجویان از طریق برگزاری سخنرانی‌های علمی و مسابقات پژوهشی دانشجویی

۱۰- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی مطابق ضوابط و آیین نامه‌ها و تلاش در جهت توسعه بهره وری و نتایج آن‌ها

۱۱- نظارت و همکاری در آماده سازی و انتشار و توسعه فعالیتهای ۶ مجله علمی و پژوهشی و تلاش در جهت اخذ رتبه‌های علمی جدید- پرداخت حق الزحمه و سایر مزایای به همکاران مجلات علمی- نمایه سازی شمارگان مجلات علمی در سامانه‌های isc و sid

۱۲- برگزاری سمینار‌ها داخلی- کنفرانس‌های ملی و بین المللی

۱۳- نظارت بر ارائه خدمات مناسب به پژوهشگران و اساتید واحد برای پرداخت تشویق مقالات، کمک هزینه شرکت در کنفرانس‌ها و امتیازات پژوهشی

۱۴- بررسی، اخذ مجوز و تصویب کتب تألیف و ترجمه اساتید و پژوهشگران توسط انتشارات علمی واحد

۱۵- بررسی، اخذ مجوز‌های لازم و تصویب موضوعات پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد- برگزاری و شرکت در جلسات دفاع- تنظیم صورتجلسات و پرداخت حق الزحمه و کمک هزینه‌های متعلقه طبق ضوابط و آیین نامه‌های موجود

۱۶- ارزشیابی مقالات برگرفته از پایان نامه‌های کار‌شناسی ارشد مطابق ضوابط و آیین نامه‌های موجود